Fortælling

Udskriv

Læseplan for Fortælling - historie, religion og samfundsfag.

 
At give børnene en oplevelse af samværet omkring fælles fortællinger, som giver en bevidsthed om de historiske forløb og menneskets placering i historien.
I de yngre klasser er det fortællingen, der bærer undervisningen, mens det i de ældre klasser mere og mere bliver diskussionen og elevarbejder sammen med fortællingen, der er det bærende.

Klasse Fokuspunkter Periode Evt. materialer
 
1.
Historie
 • Nordisk mytologi
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Hvor kommer tingene fra? (herunder kan der arbejdes med spørgsmål som hvor kommer verden fra? Hvor kommer mennesket fra, hvad er gud? Hvad sker der, når man dør?)
 • Bibelske fortællinger: Det gamle testamente (urhistorie, patriark-fortællingerne, Moses)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Nordisk mytologi og overgangen til kristendommen.
 
2.
Historie
 • Oldtid - kristendom            
 • Jægerstenalder
 • bondestenalder
 • bronzealder
 • jernalder
 • vikingetid
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Godt og ondt. Tilgivelse og hævn. Fællesskab og ensomhed.
 • Bibelske fortællinger: Det nye testamente (Jesu fødsel, barndom og dåb. Udvælgelsen af disciplene. Forholdet til de udstødte)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Symboler i religioner – fx vand, træet, farver
 
- 800
 
3.
Historie          
 • Middelalder          
 • Tro/overtro
 • Konge/kirke
 • Valdemarstiden
 • Nordisk Union
 • fæstevæsen
 • reformation
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Glæde og sorg. At være bange. At være anderledes
 • Bibelske fortællinger: Det nye testamente (Lignelser fx Den barmhjertige samaritaner, Den fortabte søn)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Kirkens indretning og udsmykning. Højtider og traditioner (fx jul, fastelavn) Overgangsritualer (dåb, fødselsdag, konfirmation)
 
1000-1500
 
4.
Historie
 • Christian d. 4.
 • Svenskekrige
 • fra adelsvælde til enevælde
 • kompagnier og kolonier
 • landboreformer
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Menneskets forhold til naturen
 • Bibelske fortællinger: Det nye testamente. (Jesu fristelse og kamp mod dæmoner. De sociale og økonomiske forhold på Jesu tid – den historiske Jesus, Kristendommens møde med romermagten)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Naturreligion (Indianer / Eskimo). Symboler: fisken (dyrs rolle i religioner)
 
1600-1700
 
5.
Historie          
 • Englandskrige og statsbankerot
 • Ejderpolitik
 • Nationalitetsfølelse
 • demokrati
 • fra landbrugssamfund til industrisamfund
 • verdenskrige
 • velfærd
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Retfærdighed og uretfærdighed (rig og fattig, tro og tvivl, tillid og mistillid)
 • Bibelske fortællinger: Det nye testamente (Jesu fortsatte virke. Sabbatskonflikter, opgør mod traditioner. Jesu lidelse, død og opstandelse)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Jødedom (Der arbejdes herunder med GT – fx fortællinger om kongerne Saul, David og Salomon) Højtiderne Påske og Pinse. Symboler: korset
 
1800-1900
 
6.
Historie           
 • Dansk historie samt Ægypten 4000 – 2000 f. Kr.
 • Rom 100 f. Kr. – 500 e. Kr.
 • Det islamiske Rige 600 – 1200
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Forskellige livssyn (Hvordan kommer det til udtryk i fx adfærd og normer, højtider, spiseregler m.m.)
 • Bibelske fortællinger: Det nye testamente (Jesu som Messias. Det dobbelte kærlighedsbud, Paulus)
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Reformationen (herunder katolicismen) . Konfirmation.
 
13.000 f.kr.-1300 e.kr.
Ind i Historien 1.
 
7.
Historie           
 • Dansk historie – middelalderen samt ”Verden bliver større”
 • Aztekerne
 • Inkaerne
 • Ved Solkongens hof
 • frihedskrige og revolution – Amerika, Frankrig, Rusland.
Religion           
 • Eleverne går til Præst.
 
1300-1850
Ind i Historien 2.
 
8.
Historie           
 • Dansk historie samt Kolonier – Afrika
 • diktatorer
 • Demokrati
 • I-lande og U-lande
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Menneskerettigheder.
 • Bibelske fortællinger: Bibelske motiver i kunst og kultur (litteratur, film og billedkunst)          
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Islam.
Samfundsfag
 • Samfundsrelaterede emner der sætter det enkelte menneske i forhold til stat, samfund, kultur og natur
 
1850-nutid
Ind i Historien 3.
 
9.
Historie           
 • Udvalgte temaer fra nyere historie
Religion
 • Livsfilosofi og etik emner: Menneskesyn. Der arbejdes med begreber som Angst, frihed, skyld og uskyld, kærlighed, retfærdighed (brug fx Kirkegaard, Kant, Bentham m.fl.)
 • Bibelske fortællinger: Der kan bruges bibelske fortællinger i arbejdet med menneskesyn (fx ofringen af Isak i arbejdet med begrebet tro).
 • Religioner og deres forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhænge: Hinduisme og Buddhisme. Andre Trossamfund (Baptistkirken, Jehovas vidner, mormoner m.m.)
Samfundsfag
 • Samfundsrelaterede emner der sætter det enkelte menneske i forhold til stat, samfund, kultur og natur
 
nutid
 

SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-07 Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support